import java.util.Random;

public class HeapTest {	
	public static void main(String[] args) {
		
		Random generatore = new Random();
		int n = 2000000;
		int[] pluto = new int[n];
		for(int i = 0; i < n; i++)
			pluto[i] = generatore.nextInt(1000);
		
		System.out.print("Sort di " + n + " interi... ");
//		for(int i = 0; i < pluto.length; i++)	
//			System.out.print(" " + pluto[i]);
//		System.out.println();
		Heap.heapSort(pluto);
//		for(int i = 0; i < pluto.length; i++)	
//			System.out.print(" " + pluto[i]);
//		System.out.println();
		System.out.println("fatto.");
		
		Heap aHeap = new Heap();
		int m = 100000;
		aHeap = new Heap();
		System.out.print("Inserimento in heap dei valori 0, 1,..., " + (m-1) + "... ");
		for(int i = 0; i < m; i++)
			aHeap.insert(i);
		System.out.println("fatto.");
		
		System.out.println("Eliminazione del max " + (m-1) + " volte... ");
		for(int i = 1; i < m; i++)
			aHeap.delMax();
		System.out.println("fatto.");
		
		System.out.println(aHeap.toString());
		
	}
}

 


Bacheca di Algoritmi e Strutture Dati a.a. 2007-08 - canale A - L

forum del corso

ultima modifica: 03/04/2008 23.35
by FdA